Je to i váš příběh
Naší vášní ve firmě Cyklická žena, s.r.o. je pro vás neustále chystat nové produkty a inspirace z oblasti cykličnosti, partnerských vztahů a vědomého života. Zajímají vás tato témata a chcete zůstat v obraze? Zvolte možnost odebírat pravidelnou inspiraci! Když toho budete mít dost, vždycky se můžete jedním kliknutím odhlásit. :-) Vaše osobní data hlídáme jako ostříž (jak to děláme, se dočtete tady).

Chcete i vy žít vědomý,
šťastný, úspěšný, radostný
a spokojený život?

Pravidelně pro vás chystáme spoustu
inspirace pro vědomý život!
Už dnes můžete začít s e-bookem
Je to i váš příběh?
Inspirujte se příběhy lidí,
kteří to dokázali!

Domovská stránkaObchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

pro prodej elektronických knih, audioknih, tištěných knih, online programů, šperků a dalšího zboží na našich e-shopech, dále pro poskytování konzultací či služeb a pořádání živých akcí

 

 

 

Milí příznivci vědomého života,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej našich elektronických (digitálních) produktů, zboží i konzultací či služeb, seminářů a dalších živých akcí. Na některé z našich webových stránek cyklickazena.cz, navodnazeny.cz, provedomyzivot.cz, vedomysvet.cz, dana-sofie.cz, sneni-a-duse.cz, cestyvasne.cz, cyclicwomen.com, cyclicwoman.webnode.com nebo některé další naší dceřiné webové stránce nebo partnerské webové stránce financeproradost.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu, službě nebo živé akci. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž udělujete i souhlas s obchodními podmínkami. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

 

 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

 

VOP se použijí pro prodej elektronických knih, audioknih, online programů (dále též jen „digitální obsah“), zboží nabízeného v našich e-shopech (digitální obsah i prodávané zboží souhrnně uváděno i jako „produkty“) a objednávku konzultací či služeb, seminářů a dalších živých akcí (dále jen „služby“ a „živé akce“) přes webové rozhraní nebo prostřednictvím telefonických či e-mailových objednávek případně též při použití jiného komunikačního prostředku pro uskutečnění objednávky, když tato webová rozhraní nebo komunikační prostředky jsou provozovány naší společností jako Prodávajícím.

VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci vzdělávacích akcí.

Samotný nákup produktů a objednávání konzultací nebo živých akcí a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi naší společností jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Poskytování živých akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi naší společností jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám s výjimkou subjektů přímo se u nás interně podílejících na její realizaci. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní nebo prostřednictvím telefonických či e-mailových, případně jiných komunikačních prostředků) a jejím přijetím a potvrzením z naší strany a těmito VOP.

 

  

Obsah VOP:

 

I.     Základní údaje o naší společnosti

II.    Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III.   Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV.   Jak je to s cenou produktů, služeb a živých akcí a jak se platí?

V.    Jakým způsobem vám budou produkty, služby a živé akce dodány?

VI.   Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a jak s autorskými právy?

VII.  Odstoupení od Smlouvy

VIII. Ochrana osobních údajů, záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

IX.   Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X.    Závěrem

 

 

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Cyklická žena, s.r.o. (dříve Vědomý svět s.r.o.)

IČ:                              03815668

DIČ:                           CZ03815668

Sídlo:                          Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2

E-mail:                        info@vedomysvet.cz

Telefon:                      +420 774 724 446

Adresa pro doručování: Riegrova 51, 370 01 České Budějovice

Kontaktní e-mail: info@provedomyzivot.cz

Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 238102

Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuje naše společnost už jen jako „Prodávající“.

 

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

 

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní popřípadě i jinými komunikačními prostředky individuálně, s naší společností uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů či služeb. Při koupi e-knih a on-line programů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu. Jako Kupujícího v dalším textu označujeme i klienta, který přes webové rozhraní popřípadě jinak individuálně objedná živou akci nebo uzavře s naší společností Smlouvu o poskytování služeb.

I když předpokládáme, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty či služby nebo objedná vzdělávací akci, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

 

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

 

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní popřípadě dálkové komunikační prostředky. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1.Jako Kupující objednáváte produkty i živé akce zejména přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře. Při individuální dohodě je možné objednávku uskutečnit i pomocí telefonu, e-mailu popřípadě jiným komunikačním nástrojem.

2. POPIS PRODUKTŮ a ŽIVÝCH AKCÍ popřípadě dalších služeb: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených produktů a živých akcí popřípadě i dalších nabízených služeb, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Nabízené zboží si můžete prohlédnout na fotografiích na webu. U zboží pouze upozorňujeme, že v závislosti na vámi používaném monitoru počítače či displeji jiného zařízení mohou být vnímané drobné odlišnosti v barevném provedení produktů ve skutečnosti oproti tomu, jak se jeví na obrazovce/displeji. Na webovém rozhraní mohou být i reference klientů, kteří produkty pořídili před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a ŽIVÝCH AKCÍ popřípadě dalších služeb: Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní a dodací údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu nebo službě (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní popřípadě vybráním z nabízených možností formuláře, případně zvolením více ks vybraného produktu), v případě objednávky živé akce vyberete konkrétní akci, poté vyberete způsob úhrady a u zboží i způsob doručení. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce vždy uvedeno.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“ nebo obdobným způsobem popřípadě individuálně e-mailem apod.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. E-mailem obdržíte také zálohovou fakturu popřípadě další informace a instrukce k vyřízení objednávky a platby. (Daňový doklad vám e-mailem přijde po obdržení platby zálohové faktury,) Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. U živých akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacen případný rezervační poplatek ve výši uvedené v popisu dané vzdělávací akce na webovém rozhraní / celá cena, není-li výslovně uvedeno jinak.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.

V případě pochybností vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat produkty, služby a živé akce přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

 

 

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

1. CENA PRODUKTŮ, SLUŽEB a ŽIVÝCH AKCÍ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena s výjimkou zjevně chybného stavu zadání nebo technických problémů s funkčností webového rozhraní. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním digitálních produktů (nezasílaných na hmotném nosiči jako je např. CD/DVD) a živých akcí popřípadě vybraných služeb nevznikají, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U zboží je k jejich ceně připočítáváno dopravné (poštovné) (viz podrobněji článek V. těchto VOP). V individuálních případech uskutečnění objednávky je možné cenu sjednat i prostřednictvím jiných komunikačních prostředků (e-mail, apod.).

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu, služby nebo živé akce v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt či službu dodat nebo umožnit účast na živé akci až po úplném zaplacení sjednané ceny. V případech, kdy celková částka objednávky přesahuje 5000 Kč, a v jiných odůvodněných případech, jsme oprávněni požadovat zaplacení zálohy.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury nebo faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s. r. o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s. r. o. Tyto údaje s námi uvedená certifikovaná finanční společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

– Případné další způsoby platby mohou být uvedeny přímo na webovém rozhraní popřípadě sjednány individuálně.

5. SPLATNOST CENY: Cena je splatná zpravidla do 5 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na zálohové faktuře. U živých akcí musí být celá cena uhrazena nejpozději 5 dní před konáním vzdělávací akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty, služby ani živé akce není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY, SLUŽBY A ŽIVÉ AKCE DODÁNY?

 

A. Dodací podmínky produktů a služeb:

1.ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e-knihy nebo audioknihy bude digitální obsah ve formátu pdf, mp3 nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

Při koupi online programu bude digitální obsah dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail v podobě odkazu, na kterém je obsah možné stáhnout nebo otevřít nebo v podobě přístupových údajů do členské sekce příslušného webového rozhraní.

Při koupi zboží bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na adresu vámi uvedenou v objednávce nebo na vámi vybranou pobočku k vyzvednutí (síť Zásilkovna, apod.). Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s výrazněji poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

Při koupi služby bude tato dodána dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných.

2. DODACÍ LHŮTA. E-kniha nebo audiokniha budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, u on-line plateb jsou tyto produkty zpravidla automaticky dodány obratem, během několika minut po provedení platby. Dodací lhůta u online programů je zpravidla maximálně 5 pracovních dnů není-li při uzavření smlouvy uveden jiný termín. Dodací lhůta u zboží je zpravidla maximálně 5 pracovních dní od připsání platby na náš bankovní účet, je-li zboží skladem (dobu dodání do vašich rukou může ovlivnit nezávisle na nás i přepravce). Pokud by zboží nebylo možné naší vinou v této lhůtě dodat, budeme vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak naše společnost od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem. Dodací lhůta u služeb se řídí popisem služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednanými podmínkami.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U digitálního obsahu, který není na fyzickém nosiči, náklady na dopravu nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány. U zboží jsou účtovány náklady na dopravu (doručení) ve výši uvedené přímo na webovém rozhraní popřípadě sjednané při individuální komunikaci, záleží, jaký druh dopravy (přepravci) si z nabízených možností zvolíte.

4. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

5. V případě, že jako Kupující zboží nepřevezmete a neodstoupíte od kupní smlouvy v souladu s těmito VOP, máme jako Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním(za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále máme i právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

B. Dodací a storno podmínky živých akcí:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Živá akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat akci za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Prodávající jsme oprávněni změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. místo konání v rámci stejné obce/města. Samozřejmě vás o každé takové změně neprodleně vyrozumíme. Závazky mezi námi tím nejsou dotčeny a odpovídáme vám za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel akce. Živá akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců námi stanovený. Vyhrazujeme si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na živou akci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se námi a v případě, že je to vzhledem k obsahu akce přípustné a možné.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní živé akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez našeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU ŽIVÉ AKCE: Kupující je v celém průběhu akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce. Vzhledem k charakteru akcí, kde účastníci sdílí i své osobní příběhy a nezřídka i velmi citlivé informace ze svého života, prosíme všechny účastníky o respektování práv ostatních a nešíření takových informací bez souhlasu dotčeného účastníka. Podrobněji se ochraně osobních údajů účastníků věnuje i část našich pravidel pro ochranu osobních údajů, kterými se při naší činnosti řídíme. Protože ochranu osobních údajů nepodceňujeme, obdrží účastníci výtah toho nejdůležitějšího z této oblasti i přímo v rámci konkrétní živé akce.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na živé akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah akce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním neslučujícím se s pravidly běžného slušného soužití lidí. V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na naší straně a vy jako Kupující jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 5 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, bude vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti nejpozději 2 dny před zahájením vzdělávací akce, může být vrácená částka snížena na polovinu zaplacené ceny, v případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná. Platbu v plné výši Vám vrátíme také v případě, že za sebe naleznete adekvátního náhradníka, který vaše místo na akci plně převezme a tedy i uhradí svou účast.

 

 

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY?

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, přímo na vaši elektronickou adresu nebo elektronickou adresu, kterou nám předem sdělíte, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah obvykle vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, mp3, případně dalšími běžně užívanými formáty pro digitální obsah. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Produkty jsou obvykle vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností a roků praxe autora/ů. Jedná se o know-how, návody, doporučení, apod. a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě použití těchto produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultace. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Veškerý obsah webových stránek Prodávajícího, všechny materiály na nich (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie, videa a texty umístěné na webovém rozhraní.

Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, obratem obdržíte na vámi zadaný e-mail přístupové údaje pro přístup k uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo těchto VOP nebo v případě, že účet více než rok neužíváte, jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Nákup v e-shopech je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým námi poskytovaným výhodám.

 

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1. DIGITÁLNÍ OBSAH, KTERÝ NENÍ DODÁVANÝ NA HMOTNÉM NOSIČI:

Obecně, podle § 1829 odst. 1 NOZ máte, jste-li Spotřebitel, právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Pokud jste Spotřebitelem, pak uzavřením Kupní smlouvy s námi berete na vědomí, že pokud souhlasíte s dodáním digitálního obsahu (e-knihy, apod.) před uplynutím této 14denní lhůty, nemáte dle § 1837 písm. l) právo od smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. V případě online programů nabízíme dobrovolně záruku vrácení peněz, konkrétní podmínky jsou vždy uvedeny přímo v popisu u daného produktu.

2. ŽIVÉ AKCE:

Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je tak považována i Smlouva o poskytnutí služeb mezi námi uzavřená. Není tedy možné od této Smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit. Přesto vám nabízíme řešení i v případech, kdy se nemůžete účastnit – podrobnosti jsou výše v části V. těchto VOP ve storno podmínkách.

3. ZBOŽÍ:

V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání zboží, pak jako Spotřebitel máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste zboží převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno na náš e-mail uvedený v čl. I. VOP nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

V těchto případech tak odstoupení od Smlouvy neumožňujeme ani Kupujícím, kteří nejsou spotřebitelé.

Pokud jako Spotřebitel odstoupíte od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle této Smlouvy. Při zasílání zboží doporučujeme volit doporučenou zásilku, nezasílejte však zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme vám zboží přiměřeně pojistit.

Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

4. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

5. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 14 dnů po její splatnosti, jsme oprávněni Smlouvu zrušit, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. V případě, že jsme od vás obdrželi před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

6. Jak vy jako Kupující, tak naše společnost jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

7. Je-li vám společně s produktem či službou nebo živou akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, služby nebo živé akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Zacházení s osobními údaji a jejich ochranu podrobně stanovují Zásady ochrany osobních údajů.

2. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

3. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

4. Podrobnosti o těchto právech a jejich uplatnění stanoví Reklamační řád.

 

 

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@provedomyzivot.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí jím odsouhlasený text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

 

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6. 6. 2018

 

5. Archiv verzí:

VOP účinné do června 2018

 

6. Dokumenty ke stažení:

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Reklamační řád

Reklamační protokol

Obchodní podmínky